Se oss også på YouTube og Facebook

Solidaritetsmarkering med jødene og Israel

Markeringingen startet med oppmøte på Eidsvoll Plass (ved Stortinget). Deretter en kort marsj til Rådhusplassen. Appeller av Han Fredrik Grøvan (KrF), Siv Jensen (FrP), Raphael Schutz (Israels Ambassadør), Saleem Shalash (Arabisk pastor) og Dag Øyvind Juliussen (Direktør IKEJ)
israelmark
Mannsmusikken fra Greåker Frikirke besøker Varna Evangeliesenter mm-varna
Perdis Andersen synger her med stor innlevelse både i sang og musikalsk fremføring av denne sangen. Opptaket er gjort i "baren" på Betiostølen høyfjellshotell (SAS Raddison 8. mai 2015 under Evangeleiesenterets høyfjellstevne. pa-jubelsangen
Thorstein Grotbæk: Israel et vitnesbyrd i vår tid
Esek 37,21
"Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land".
Thorstein Grotbæk gir et fint bilde på hvordan det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet henger sammen og avhengighets-forholdet mellom disse og hvor viktig det er.
 
tgisraelvb
Gordon Tobiassen
Islam og ISIS - Visjoner og frammarsj i Europa - #02
Dette er del II fra tema: Det profetiske Ord i vår tid.
Opptaket er gjort i Tabernaklet - Halden 31. januar 2015

Greåker Mannsmusikk deltar med sang og musikk
gt-2
Gordon Tobiassen
Det profetiske Ord i vår tid - #01
I den tiden vi nå er inne i har det skjedd og skjer profetiske begivenheter på verdensarenaen, som vi aldri før har vært vitne til, men som nå skjer rett foran våre øyner. Da kan man spørre seg: Hvor langt er vi kommet på den profetiske klokken som peker mot endens tid?

Gordon Tobiassen tar for seg flere høyaktuelle problemstillinger, konflikter og årsakssammenhenger til det som skjer i verden i dag generelt og i midtøsten spesielt.

Denne videoen anbefales på det sterkeste til enhver som vil vite om profetier/åpenbaringer, historiske begivenheter, det som skjer i dag og ikke minst; det som vil komme til å skje i nær framtid.

Musikk: Mannsmusikken fra Greåker Frikirke
"Bønnen har en veldig makt" og "Han kommer igjen"                                                                    
gt-1
Thoralf Gilbrant: Endetiden (Profetier og åpenbaringer) 
TV-serien om Endetiden med Thoralf Gilbrant ble tatt opp i Evangeliesalen, Oslo i begynnelsen av 1990 årene.

I denne serien tar Gilbrant oss med fra begynnelsen til enden på en fin og lettfattelig måte med Bibelen som grunnlag. Bibelen er boken hvor verdenshistorien er skrevet på forhånd.
Det er derfor med stor glede å få lov til å presentere dette verket, slik at du som ser og hører Gilbrant's undervisning kan få hjelp, trøst og ikke minst en oppvåkning om at Jesus kommer snart igjen.
guds-rike 
# 01 - Nebukanesars bildestøtte
# 02 - De fire vlldyr hos profeten Daniel
# 03 - Grunnprinsipper i Guds Rike
# 04 - Når tiden nærmer seg
# 05 - Den 70.nde åruken i Daniel kap. 9
# 06 - Antikrist i avslutningen
# 07 - Dyret i åpenbaringen
# 08 - Frafallet og antikrist
# 09 - Daniel's 70 årsuker
# 10 - Daniel's 70ende årsuke
# 11 - Israel ned gjennom tidene
# 12 - Israel's første møte med Messias
# 13 - Tusenårsriket
# 14 - Den gyllne tidsalder
# 15 - Antikrist
# 16 . Hva skjer nå?
MENS VI VENTER...
Taler: Gordon Tobiassen
Advent betyr forventning. Som kristne lever vi i advent/forventning hele året igjennom. Forventningen er til vår Herre og frelser, Ham som vi tror på. Jesus har selv lovet at Han skal komme igjen. Og Han kommer igjen når alt er ferdig for å "ta oss til seg" (både de som tidligere er døde og de som lever i dag". I dag er det stor forvirring blant mange menigheter. F.eks. er det prester som i dag står fram og sier at de vil lese fra Koranen og be til måneguden. Allah. Dette er religions blanding som det advares om i skriften, og som spesielt skal skje mot slutten av vår tidsalder. Jesus sier også at de som gjør dette, farer vill, fordi de ikke kjenner skriftene og heller ikke Gud's kraft. I den tiden vi lever i nå er det en stor Åndskamp. Dette ser vi overalt, både her hjemme i Norge og ellers i verden og ondskapen akselerer inntil det når sitt klimaks.
Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad 7. desember 2014
gt071214
ag-gudsnaade  ag-gryr  ag-skyer 
Arne Gundersen
Gud's nåde er åpenbart for alle mennesker 
Arne Gundersen
"Dagen gryr" 
Arne Gundersen 
Når sorgens mørke skyer
Hvordan Den Hellige Ånd hjelper deg
taler: pastor Thorstein Grotbæk

En inspirert og fantastisk preken om den Nåde vi har fått i Jesus Kristus og et gledens budskap til hver den som tror! Den som ikke ennå tror, vil i denne preken få vite hva de går glipp av. Om de vil ha en glede som varer uansett livssituasjon, bør de se og lytte til denne preken. Vårt mål er å bli lik Gud i tanker, livsførsel og i evigheten. Vi skal alle som tror - møte de som har gått foran - i himmelen og Paradis.
Betania Rygge 02.11.2014
tg-rygge

Å VANDRE SAMMEN MED JESUS MOT HIMMELEN

Pastor: Thorstein Grotbæk
Når vi blir frelst, så begynner vi å gå en vei som til slutt ender i Himmelen.  Men for å komme dit, må vi ta til oss den næring som trengs for å nå målet. 
Vi fødes inn i verden.  Om vi aldri så mye er så god, men ikke gjør noe med livet, så går vi fortapt.  Det finnes ikke noe "ekstra tog" til himmelen for snille mennesker.  Og heller ikke noe "ekstra tog" til helvete for slemme mennesker.  Det går bare "ett tog" til begge stedene!
Det finnes regler også i den Åndelige verden (Se Rom. kap 8....), som er den viktigste grunnloven som finnes i Bibelen. Det er Livets Ånd's Lov.  Den er sterkere enn materiens lov
Materiens lov sier at den som synder skal dø, og den er ugjenkallelig!
 
Men Livet's Ånd's lov er sterkere og høyere og er slik som det står skrevet: "Den som tror på meg (sier Jesus), skal leve om han enn dør".  Ånden sover derfor ikke når vi som menneske dør.  Nei, vi (vår sjel og ånd) flytter direkte til himmelen (til Paradis) og er ved full bevissthet!

 

vei-himmel 
ENDETIDEN - KOMMER SNART!
En unik historisk undervisningserie om Endetiden ved Thoralf Gilbrant i et arkivopptak fra begynnelsen av 1990 årene. Serien, som er på i alt 22 programmer vil bli sendt på YouTube kanal.
(https://www.youtube.com/user/MrSverre48/).
Programmene er tilrettelagt for internett i samarbeid med pastor Thorstein Grotbæk.

Disse programmene har følgende titler: 1: Nebukanesar's bildelstøtte, 2: De fire villdyr hos profeten Daniel, 3: Grunnprinsipper i Guds rike, 4: Når tiden nærmer seg, 5 : Den 70. år-uke, 6: Antikrist i avslutningen, 7: Dyret i åpenbaringen, 8: Frafallet og Antikrist, 9 og 10: Daniels 70. år-uke, 11: Israels ned gjennom tidene, 12: Israels 1. møte med Messias, 13: Tusenårsriket, 14: Den gyldne tidsalder, 15: Antikrist, 16: Hva skjer når Antikrist kommer?, 17 og 18: Israel gjennom tidsalderne, 19 og 20: Israel i de siste dager, 21: Hvor er de døde?,
22: Himmelen
et 
gt-profetordet
Profetordet og vår tid
Gordon Tobiassen
gt-å-kjenne-tiden
Å kjenne tiden
Gordon Tobiassen
gt-tg-minjesus
Min Jesus lever
Tobiassen - Grandahl
tg-jeg-reiser
Jeg reiser av nåde til himmelens land

Terje Grandahl
gt-tg-hvorlenge
Hvor lenge er det?
Tobiassen Grandahl
gt-tg-snart
Snart skal jeg se Ham
Tobiassen - Grandahl
   
Støttemarkering for Israel

Leder for organisasjonen "Med Israel for fred" (MIFF) - Conrad Myrland, ønsket flere hundre venner av Israel søndag 10. august velkommen til støttemarkeringen for Israel på Eidsvoll plass.

I videoen bidrar følgende personer med appell:
Kristian Norheim (FrP), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Bengt-Ove Nordgård (Nestleder i Miff hovedstyre) og Israels ambassadør i Norge, George Deek

miff 
VI LEVER I EN UGUDELIG TID

Taler: Kåre Flottorp
Vår tid kan sammenlignes med Sodoma og Gomora når det gjelder menneskenes perverse livsførsel, drap av vår småbarn, mens dyrene blir fredet.
Taler: Kåre Flottorp
Opptaket er gjort i Å Bedehus - Lyngdal 4. mai 2014
Video og lyd:
Lindesnes Lyd- og Videoteknikk ved Per Andre Klever
flottorp
JESUS - JØDEN FRA ISRAEL
En sterk profetisk tale av Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad.
Tenk om du en dag våkner opp om morgenen og dine barn og kanskje din hustru/mann er borte. Da skal du vite at Jesus
har vært og hentet sine. Du har blitt latt til bake. Det er et håp etter dette, men skal du bli reddet for tid og evighet må du med stor sannsynlighet gå gjennom store lidelser - det som i skriften kalles for "Den store trengselen". Det som da kommer til å skje på jorden vil bli så ille som det aldri noen gang har vært på jorden eller skal bli.
Bibelens profetier går stadig i oppfyllelse foran våre øyner. Man trenger ikke lese Bibelen for å se det. Se rundt omkring deg i ditt nærmiljø og i landet vårt og følg med på hva som ellers skjer i verden. Tiden for Jesus' gjenkomst (i skyen) nærmer seg raskt. Hvor vil du tilbringe evigheten?
Et menneske er skapt for å leve evig - også etter sin legemlige død. Spørsmålet er hvor? Det finnes nemmelig 2 utganger på dette jordiske livet: Hjemme hos Jesus som er din eneste redningsmann og frelser eller et evig liv i fortapelse - borte fra Ham? Hva velger du?

Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad, 22.06.2014. 
tg
Stort sangmøte på Solstrand Camping lørdag 10. mai 2014.
Greåker Frikirkes Mannsmusikk under ledelse av Terje Grandahl Flere grupper (bl.a. "Fyrlyset" fra Spangereid og områdene rundt) og solister deltar. og solister deltar.
terje
Se - Jeg kommer snart (åp 22:7)
taler: pastor i Kristi menighet - Gordon Tobiassen
Møteopptaket er gjort i Den Frie Evangeliske Forsamling - ARKEN på Sira 9. mai 2014
Musikk: Greåker Frikirkes Mannsmusikk v/leder Terje Grandahl
Sanger som spilles i møtet: "Aldri den herlige dag","Ingen er så full av nåde", "For nå har Jesus flytta inn i mitt liv", "Er det sant det finns en Himmel" og sang ved Terje Bilet
kommersnart
Så mange som Gud's løfter er, så har de sin oppfyllelse i Kristus Jesus
taler: Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet Fredrikstad
Musikk: Greåker Frikirkes Mannsmusikk - leder: Terje Grandahl
Sanger i møtet: Ennu strømmer fra Jesus - Jeg kan aldri, aldri glemme - Ja, jeg vet - Et folk er på reise

Opptaket er gjort i Vemmestad Bedehus - Kvås 8. mai 2014
vemmestad
Gla' sang på Sarpsborg Torg
Tross regnet stilte Mannsmusikken seg opp på torget i Sarpsborg 15. mai 2014 for å gi uttrykk for sin glede i Kristus med vitnesbyrd, gladsang og musikk for menneskene som var til stede.
Musikken ble ledet av Terje Grandahl
sarpsborg
Å leve i de profetiske tider
Vi lever i de profetiske tider og ser ting gå i oppfyllelse som aldri før
Forfallet og frafallet er stadig økende. Vi må velge side: Gud's Ord eller de som forvrenger og forkaster Ordet og forkynner villfarelse for menneskene.
Opptaket er gjort i Rosseland Bedehus - Søgne
taler: pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad Gordon Tobiassen
Musikk: Greåker Frikirkes Mannsmusikk v/Terje Grandahl
- Det fins ingen Gud så stor som du
- Snaren er sønder
- Jesus skal komme igjen
- Hvilken dag
rosseland
Den store frelsen
En fantastisk Påskepreken som gir oss et innblikk i hva Jesus EGENTLIG gjorde for at vi skulle bli reddet fra evig fortapelse. Redningssnoren er der. Det er bare å gripe tak i den, så er du berget for tid og evighet.
engeli
Emanuel Minos - "Å kjenne sin tid"
Talen er todelt:
1) Profetisk vinkling og
2) Evangelisk vinkling
Ett skriftsted er særlig aktuelt i den tid vi lever nå: 2 Pet 3,4 "Hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sov inn, ved blir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse."

Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad 30.6.2014
minos-kjennetiden
Hvordan motstå fristelser - Kampen mot ondskapen
pastor Karl-Axel Mentzoni
Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad 23.03.14
kam230314
Vi nærmer oss tiden for Jesus gjenkomst
Pastor og bibellærer Thorstein Grotbæk
Opptakssted: Klippen Saltnes - Den Frie Evangeliske Forsamling
musikk: Menighetsmusikken Klippen Saltnes - solist Terje Bilet "På Klippen vi bygger vårt hus"
Møtet avsluttes med sangen "Se etter meg" av Therese Bilet
tg-saltnes
Troens Far
Pastor og bibellærer Thorstein Grotbæk
En fantastisk undervisning om vår tro...
og ikke minst; vår troskap. Hvordan står det til med vår tro, når den blir satt på prøve?

Musikk:
Menighetsmusikken Betania Rygge
Miniatyrbilde 
Er vi på plass?
Arne Gundersen - Evangelist
Musikk:
Menighetsmusikken Klippen Saltnes med solist Terje Bilet,
Sang vArne Gundersen og Øivind Thorvaldsen.
Etter talen synger Arne og Berit Gundersen
 


La ilden brenne i våre enigheterr /> Dag Øyvind Juliussen - ICEJ - International Christian Embassy Jerusalem - Norsk avdeling


Dette må vi gjøre
Gordon Tobiassen

Endetidens håp
Taler: Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad

Fra Abraham til Jesus
Pastor Thorstein Grotbæk og Arild Soltvedt tar oss med på en reise gjennom Bibelens gamle Testamente hvor vi skal få se frelsens vei fram til Kristus. (Serien er i alt på 33 programmer. Nytt program i serien publiseres hver uke på dette nettstedet,  YouTube og Facebook )

abraham-1 abraham-2 abraham-3
#01 - Utvelgelsen #02 - Løfteslandet #03 - Den store trosprøven 
abraham-4 abraham-05 abraham-06
#04 - Jakob #05 -Josef - Fornedrelsen  #06 - Josef - Opphøyelsen
Miniatyrbilde 08 abraham-09
#07 - Moses #08 - Moses-Forbigang #09 - Utgangen fra Egypt
abraham-10 abraham-11 abraham12
#10 - De 10 bud - lovene #11- Kristus i Tabernaklet #12 - Tabernaklet's forgård
abraham-13 abraham-14 abraham-15
#13 - Brennofferalteret #14 - Plankene #15 - Portene
abraham-16 abraham-17 abraham-18
#16 - Helligdommen #17 - Tabernaklets hode #18 - Det Aller Helligste
abraham-19 abraham-20 abraham-21
#19 - Ypperstepresten #20-Yppersteprestens klær #21 - Ørkenvandringen
abraham-22 abraham-24 abraham-25
#22 - Landet inntas #24 - Josva #25 - Dommerne
abraham-26 abraham27 abraham-28
#26 - Samson #27 - Rut #28 - Samuel
abraham-29 abraham-30 abraham-31
#29 - Saul #30 - David #31 - Kong David
abraham-32 abraham-33  
#32 - Kong Salomon #33- Israel deles - løftene

Jesus gjenkomst - Hvilken dag og time vet vi ikke.
Taler: Gordon Tobiassen (pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad)
Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad 14. juli 2013.

 

Rør ved Jesus
taler: Pastor Åke Green
Videoopptaket er gjort i Fevikhallen, Fevik fra sommerstevnet 2. - 4. juli 2013.

 

Hvilken side velger du?
Ordet om Korset er en dårskap for de som går fortapt, men de som blir frelst er det Gud's kraft. taler: Thorstein Grotbæk (pastor i Zion Fevik)
Videoopptaket er gjort i Fevikhallen, Fevik fra sommerstevnet 2. - 4. juli 2013.

 

Gud's Herlighet
taler: Shervin Ebrahimian (Misjon blant innvandere) - Norsk tale
Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad juni 2013

 

Musikkstund på Sarpsborg Torg
Mannsmusikken Greåker
Opptaket er gjort lørdag 25.mai 2013

 

Har Gud forkastet Israel?
taler: Gordon Tobiassen

 

Sangmøte fra Solstrand Caming 4. mai 2013

 

Mannsmusikken Greåker

Opptak fra Betania Arendal 5. mai 2013

JA, JEG VET

 

HVILKEN DAG

 

ET FOLK ER PÅ REISE

 

HAN KOMMER IGJEN

 

Israel, Jøder og Messias - Hvem er Messias?
Taler: Gordon Tobiassen
Opptaket er gjort i Å bedehus, Lyngdal 3. mai 2013

 

 

Jeg skal møte JESUS
Oddvar Pinås og Terje Grandahl fra Mannsmusikken - Greåker synger og spiller. (opptaket er gjort på Solstrand Camping 4. mai 2013)

En reise til "Forklarelsens fjell"
Taler: pastor i Filadelfia Fredrikstad Karl-Axel Mentzoni

 

 

Utslukk ikke Ånden!
Om vi skal lykkes i vårt arbeide, så trenger vi Den Hellige Ånd. Uten den profetiske Ånd stagnerer alt liv; Gudsliv og tjenester som vi gjør for Gud.

Taler: tidligere pastor i Evangeliesalen Berøa Thorstein Gortbæk.
musikk: Beboere på Evangeliesenteret, Sentermusikken m/Jostein Kirkenes og Steinar Aldersjøen, Anne Britt Holtskog
 
 

Han er oppstanden
Å kjenne kraften av hans oppstandelse. Tekst Fil 3:7-14.
Taler: Thorstein Grotbæk (tidligere pastor i Evangeliesalen Berøa, Oslo.

 

Hva betyr påsken for deg?
Dette spørsmålet bl.a. stilte 3 ungdommer til folk på gata i Fredrikstad. Programmet ble laget som en del av undervisningsopplegget ifm konfirmasjon i Filadelfia Fredrikstad 2011. Før dette får vi en rask oppsummering av hva Påsken egentlig betyr, laget av de samme ungdommene.

 

Jesus - vårt offerlam
taler: tidligere pastor i Evangeliesalen Berøa, Oslo Thorstein Grotbæk

 

Emanuel Minos: Vekkelse eller undergang
Møteopptak fra Filadelfia Fredrikstad 10. mars 2013.  Innledning ved Gordon Tobiassen og Åse Minos.

 

Viktigheten av å TRO
Taler: pastor Uduak Mme fra Overcomers Chapel
Tolk: pastor Karl-Axel Mentzoni - Filadelfia Fredrikstad
Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad, 3. mars 2013
Troen er nøkkelen til enhver velsignelsens dør som du ønsker å åpne. Troen er helbredelsen for enhver sykdom du måtte lide av
Troen.  Troen gir deg seier i ethvert slag du ut-kjemper

 

Vekkelsmøte fra Evangeliesalen Berøa
taler: Egil Johannessen (arkivopptak fra 2003)
Evangeliesentermusikken ved Steinar Aldersjøen og Jostein Kirkenes deltar

 

Rundreise i Israel
Denne videoen viser raske glimt fra tidligere programmer i serien "Sett fra Israel"

 

Er det rart at jeg er glad?
Sang og vitnesbyrd av Jørn Strand

 

La Gud's vilje skje deg i ditt liv.
taler: Morgan Kornmo (Arkivopptak fra 2004)

 

DET TAUSE SKRIKET!

Dette er en film om hva som egentlig skjer ved abort. Før man diskuterer for eller i mot abort bør man se denne filmen. Ved hjelp av ultralyd får man se hvordan barnet kjemper for å komme seg unne drapsvåpene til legen, men må gi tapt idet legen knuser dets hode med en tang.  Man ser at barnet skriker i dødskampen! Et foster på f.eks 12 uker er et fullverdig menneske som en nyfødt baby, bare så mye mindre.  Det burde være obligatorisk for alle kvinner som ønsker å ta abort å se denne filmen.

 

Bryllupet i Kana
taler: Karl-Axel Mentzoni

At Jesus gjør vann til vin, handler ikke så mye om hva vi skal drikke til maten, som at dette er et symbolsk under.  Moses gjorde vann til blod, Jesus gjorde vann til vin.  Vin er et bilde på Den Hellige Ånd

 

Endetiden og Jesus gjenkomst
Taler: Thorstein Grotbæk. 
Opptaket er gjort i Evangeliesalen Berøa, Oslo 2004.

 

Nødvendigheten av kraften fra det høye
v/Ludvig Karlsen (arkivopptak)

 

Vekkelsesmøte fra Evangeliesalen Berøa
v/Morgan Kornmo (arkivopptak fra 2004)


Ludvig Karlsen: Velger du et liv i lyset sammen med Herren Jesus eller fortapelsen sammen med Satan?
Denne verden's Gud er bare kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men Jesus kom til jorden for å gi oss et liv i overflod ved at vi tror på Han's navn. Ikke det liv som verden gir, men det som gjelder et LIV i evigheten hos og sammen med Herren med all overflod og velsignelse. Alternativet er et "liv" UTEN GUD i mørke sammen med Satan, hans åndehær (falne engler) og de menneskene som har gått fortapt fordi de ikke tror på Jesus.
Sentermusikken ved Jostein Kirkenes deltar. Opptaket er gjort i Berøa, Oslo 2000

Emmanuel Minos: VEKKELSE I SAMARIA

 

EMANUEL MINOS: Hva er det som en mest behøver for øyeblikket?
Ifølge Bibelen Esekiel 22:3ff er det nevnt 10 synder som ødeleggende for nasjonen:
- Kriminalitet og drap, - Ulydighet mot foreldre (og autoriteter for øvrig), - Ubarmhjertighet mot enker og farløse, - hardhet mot fremmede, - Vannhelligelse av helligdagen, - Baktalelse, - Synder mot synder (eks homofili), - utroskap i ekteskapet, - korrupsjon og til slutt - at våre prester/forkynnere/predikanter taler løgn. Om en holder seg fra nevnte synder vil Gud's nåde være over vårt land og folk. Menneskene tror på så mye i dag, men det er bare én tro som gjelder: Vår frelser Jesus Kristus.

Støttemarkering for ISRAEL 24.11.2012 i Oslo

EMANUEL MINOS: Tema: Om å kjenne sin tid
Opptaket er gjort i forbindelse med 20 års jubileum for Roa Evangeliesenter.
Preken til Emanuel Minos handler om å kjenne sin tid. Minuttene og øyeblikkene kan spille en stor rolle i dit liv i dag og livet heretter og helt inn i evigheten. Husk, Gud har en tanke om ditt liv, grip derfor tiden mens du ennå har den før det er for sent. Det er aldeles ikke sikkert du vil få en ny sjanse.

 

Vekkelsesmøte i Evangeliesalen Berøa (arkiv)
taler: tidligere pastor Throstein Grotbæk. Evangeliesentermusikken deltar m/Jostein Kirkenes. Opptaket er gjort januar 2004

 

Axel Lindberg: Får jag børja på nytt igjen?

 

Livet her på jorden og LIVET etter døden
Filadelfia Fredrikstad 4. nov. 2012. Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni


Axel Lindberg: Pilgrim

 

TABERNAKLET - SYMBOLET PÅ JESUS OG HANS FORSONINGSVERK PÅ GOLGATA

TabernakletVi anbefaler sterkt alle kristne å følge med i undervisningsserien av tidligere pastor Thorstein Grotbæk om Tabernaklet.  Dette er ikke bare en historie fra gammel tid, men et bilde på Jesus og de siste tider.

Del 1: Portene - veien til Jesus og Guds åpenbaringer .
Del 2: Forgården
Del 3: Helligdommen
Del 4: Det Aller Helligste

Tempelet eller Tabernaklet som var dets forbilde i den gamle pakt er tredelt. (Forgården, Helligdommen og Det Aller Helligste). I forgården hadde enhver Israelitt adgang, til Helligdommen - kun prestene og til det Aller Helligste - kun Ypperstepresten når han brakte det store Forsoningsofferet. Helligdommen og Det Aller Helligste utgjorde det egentlige Tabernakelet (Tempelet) og var bygd i ett, kun atskilt med et forheng. Forhenget mellom Helligdommen og det Aller Helligste er bilde på selve Jesus (i kjødet).  Ved hans død, revnet forhenget ovenfra og ned av Gud's sverd (Matt 27:51). Vi har derfor alle nå ved hans død, fått adgang til Nådens trone (Det aller Helligste). Tempelet er derfor bare et bilde av det kommende Guds Tempel  (Hebr 8:5, 9:24 og 10:1 - Se også 2. Mos 25:9),  et Tempel ikke gjort av menneskehender (Hebr 9:11 og Mark 14:58), men av levende steiner (1 Pet. 2:4f, Ef 2:21f), dvs Guds Menighet eller Kirke på Jorden.

Tabernaklet/Tempelet er i dag etter Jesus død og oppstandelse (den Nye Pakt), altså et bilde på menigheten (den Kristne Kirke) hvor alle har tilgang til nådens trone (Hebr 4:16).  Imidlertid er det nå etter Jesus forsoningsverk (hvor forhenget revnet) bare todelt (Helligdommen og Forgården) - se Åp. 11:2.

Også forgården gjelder i dag.  Den alminnelige kristne Kirke rommer alle som bærer kristennavnet (som er døpte) og alle har tilgang til de Helliges samfunn og nådens trone. Dessverre er det slik at ikke alle i menigheten benytter seg av dette - de såkalte navnkristne som bare holder til i forgården. Slik vil det være til alle tider - Én stor flokk som har navn av å tilhøre kirken, men de har aldri virkelig gitt hjertet sitt til Herren.  Men det er også en liten kjerne innen kirken som utgjør samfunnet av de hellige. Det er kun de som er født på ny som hører Herren til - de andre vil i de siste tider bli rammet av ødeleggingen som kommer - se Åp kap 11.  I de siste tider vil Herren gjøre skillet mellom den levende og den døde tro skarpere enn noen gang.  Lys og mørke vil da stå i en slik kontrast til hverandre at de som ikke har tatt noen standpunkt blir færre og færre.  Det store "enten - eller" vil fremstå veldig klart. Da vil alt være klart til den siste avgjørende kampen som ender med Herrens gjenkomst og dom over Antikrist og en evig seier for Gud's folk.

 

Europa - sett i lys av Bibelens profetier
Opptaket er gjort i Evangeliesalen Berøa 2004.  Taler: Thorstein Grotbæk. HØR DENNE PROFETISKE PREKEN!

To riker MÅ være etablert før Jesus kan komme igjen.  Det ene er Israel og det andre er et forenet Europa. Begge rikene venter på sin Messias.  Det ene riket venter på Messias fra himmelen og det andre riket venter på Messias fra underverden. Ett av tegnene er den avkristningen (og sammenblanding av religioner) som foregår i "Det nye Europa" (også i Norge) - de gjør seg klar til å ta i mot sin Messias fra underverden. Allerede i 2004 profeterte Grotbæk om de problemene som Europa sliter med i dag, som gjør at de til slutt ser seg om etter en som kan redde dem. Hvor han kommer fra spiller ingen rolle - om så fra Helvete.  Selv i Norge slipper vi ikke unna.  Allerede før 2004 var det om å gjøre å få bort kristendommen fra media, skoler osv... og erstatte dette med kultur.  Alle kristne som lever i dag bør vite at vi nærmer oss raskt avslutningen og Jesus gjenkomst. Allerede nå ser man hvor langt man har kommet - skremmende.  Jesus sier:  Når dere ser at alt dette begynner å skje, så rett deres hoder og se - forløsningen stunder til. HALLELUJA!

 

JESUS SKAL KOMME IGJEN
Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet Fredrikstad

 

EMANUEL MINOS

Synet om den tredje verdenskrig
En 90-årig kvinna i Valdres, berättade 1968 för Emanuel Minos om den syn hon haft om den yttersta tiden.

 

 

Bevar Grunnlovens § 2 - Markering 21. mai 2012 foran Stortinget

 


Løgnen om det "Palestinske folk"
Innenriksministeren" i Gaza innrømmer nå selv at det "palestinske folk" er en stor løgn.  I virkeligheten er "palestinere" bare arabere som flyttet til området en gang kjent som "Palestina".  De kom til "Palestina" fra land som Egypt, Saudi-Arabia og andre arabiske land.

 

Er dette tilfeldigheter????

 

Hvorfor palestinerne ønsker denne videoen fjernet fra YouTUbe
Araberne som okkuberer deler av Israel ønsker at denne videoen skal fjernes fra YoutTube.

 

 

I

Hør Herrens Ord til de som taler negativt/ondt om Israel:
"Se, de skal bli til skamme og vanæret, alle som er vrede på deg (Israel). De skal bli til ingenting, de skal gå fortapt, de som står opp mot deg". Jesaja 41:11

 


Sett fra Israel på YouTube

(spillelister)

Sesong III - 2012
Sesong II - 2011
Sesong I - 2010